home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Kapliczka słupowa
Ligota (Miliardowice), ul. Miliardowicka

Rok powstania: 1882

Opis: Podstawa dwuelementowa. Dolny element stanowi gruba stopka o skośnie ściętych górnych krawędziach. Górny element podstawy kształtem zbliżony do sześcianu. Na jego froncie wyryta data 1882. Na podstawie dwie płyty, gruba o podwójnym esowatym profilu i cienka o profilu esowatym. Na podstawie dość wysoki słup o dobrych proporcjach. Przednie krawędzie słupa w większej części fazowane. Na froncie słupa wyryta inskrypcja: O święty Janie wstaw się do Boga za nami Abyśmy się stali nieba mieszkańcami. W górze słup obwiedziony listwą. Słup zwieńczony kilkuwarstwowym gzymsem esowato rozszerzającym się na boki. Na gzymsie kamienna kapliczka o łukowym sklepieniu i daszku. Wnęka w kapliczce zamknięta zaszklonymi drzwiczkami. Pod wnęką zachowany kielichowy stopień pod figurę, zakończony gałką. We wnęce współczesna figurka św. Jana Nepomucena.

Otoczenie: Kapliczka stoi w narożniku posesji, w cieniu starej lipy.

Stan: Przeciętny.

Kapliczka słupowa - Zabrzeg, ul. Miliardowicka

Kapliczka słupowa - Zabrzeg, ul. Miliardowicka Kapliczka słupowa - Zabrzeg, ul. Miliardowicka Kapliczka słupowa - Zabrzeg, ul. Miliardowicka
Kapliczka słupowa - Zabrzeg, ul. Miliardowicka Kapliczka słupowa - Zabrzeg, ul. Miliardowicka