home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Figura Św. Józefa
Wilamowice, ul. Paderewskiego

Rok powstania: 1886

Figura: Na kolumnie figura św. Józefa na warstwowej stopce formą nawiązującej do stopki postumentu. Józef stoi wyprostowany, na lewym ramieniu trzyma małego Jezusa, w prawej ręce zaś trzyma palmę. Jezus trzyma na lewym ramieniu niewielki krzyż, prawą dłoń położył na sercu.

Postument: W masywnym postumencie można wyróżnić pięć warstw. Pierwsza i trzecia (środkowa) warstwa zbudowane są na rzucie kwadratu, pozostałe elementy postumentu mają formę ośmioboczną. Dolna warstwa ma formę stopki podzielonej na trzy poziomy. Górny, wyraźnie odcięty poziom ma ściany prosto ścięte, niższe poziomy zwężają się esowato ku górze. Narożniki uzupełniono nóżkami-przyporami. Drugi poziom postumentu jest bogato zdobiony. Na tym poziomie masywne woluty są przedłużeniem konstrukcji przypór niższego poziomu. Jednostronne woluty są zdobione łuskami. Na ścianach pomiędzy wolutami umieszczone kartusze z chrześcijańskimi symbolami. Od strony południowej symbol Najświętszego Sakramentu. Od wschodu znaki „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Od północy Baranek Boży. Od zachodu Oko Opatrzności. Trzeci poziom postumentu ma formę prostopadłościanu z czterema tablicami. Inskrypcje na tablicach są zatarte. Kolejny poziom stanowi niska, ośmioboczna kolumna, w dole zdobiona czterema ćwierćrozetami. Kolumna zwieńczona wydatnym, ośmiobocznym gzymsem, od dołu zdobionym wałkowymi profilami i ośmioma bogato profilowanymi spinkami.

Otoczenie: Figura stoi na zieleńcu przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, podniesiona na trzech wysokich stopniach. Otoczona jest wysokimi drzewami, co powoduje, że od strony ulicy jest niemal zupełnie niewidoczna.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego

Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego
Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego
Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego
Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego
Figura - Wilamowice, ul. Paderewskiego