home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Figura Jezusa
Stara Wieś, ul. Starowiejska

Rok powstania: 1899

Figura: Polichromowana figura Jezusa (NSPJ) stoi na sześciennym, warstwowym stopniu. Jezus z dłońmi przebitymi gwoździami, lewą ręką wskazuje serce gorejące okolone promieniami. Prawa dłoń otwarta ukazując ranę.

Postument: Postument składa się z sześciennej podstawy, nieco węższego cokołu i daszkowego gzymsu. Na froncie cokołu niewielka prostokątna płycina z tablicą inskrypcyjną z odnowionym napisem: MIESZKAĆ BĘDĘ Z WAMI NA TYM MIEJSCU W ZIEMI KTÓRAM DAŁ OJCOM WASZYM OD WIEKU Y AŻ DO WIEKU JEREM VII 7. 1899 [Księga Jeremiasza 7.7].

Otoczenie: Figura stoi przy wejściu do posesji. Otoczona jest ozdobnym metalowym płotkiem osadzonym w masywnych czterech betonowych słupach. Słupy są zdobione wzdłuż krawędzi żebrowaniem i nakryte masywnymi betonowymi czapami. Wokół posadzone ozdobne rośliny.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figura Jezusa - Stara Wieś, Starowiejska

Figura Jezusa - Stara Wieś, Starowiejska Figura Jezusa - Stara Wieś, Starowiejska Figura Jezusa - Stara Wieś, Starowiejska
Figura Jezusa - Stara Wieś, Starowiejska