home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Kapliczka
Bestwina, ul. Witosa

Rok powstania: 1876

Architektura: Kapliczka zbudowana na rzucie kwadratu uzupełnionego o dużą, trójbocznie zamkniętą absydę. Dach dwuspadowy. Poniżej okapu wydatny, wielowarstwowy gzyms biegnący wokół kapliczki. Narożniki nawy kapliczki zdobione szerokimi pilastrami stylizowanymi na kolumny. Wejście do kapliczki zwieńczone łukowo, zamknięte metalowymi drzwiami z zakratowanymi górnymi płycinami. W bocznych ścianach okna o tym samym profilu. Szczyt zdobiony wzdłuż połaci dachu piłkowanym fryzem. Nad szczytem metalowy, ażurowy krzyż. W tylnej ścianie absydy relief z datą 1876.

Wnętrze: W absydzie ołtarz z obrazem Matki Bożej. Ołtarz jest zdobiony licznymi figurami. Pod obrazem figura Chrystusa upadającego pod krzyżem. Po bokach dwóch świętych z księgami. Na szczycie ołtarza dwa anioły siedzące na bocznych kolumnach oraz dwa putta w chmurach.

Otoczenie: Kapliczka stoi na granicy posesji, przy czym jej przednia część wychodzi poza ogrodzenie posesji. Przed kapliczką rosną dwa jesiony, obok posadzono ozdobną roślinność.

Uwagi:

Stan: Względnie dobry.

Kapliczka - Bestwina, ul. Witosa

Kapliczka - Bestwina, ul. Witosa Kapliczka - Bestwina, ul. Witosa
Kapliczka - Bestwina, ul. Witosa Kapliczka - Bestwina, ul. Witosa