home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Roztropice, ul. Rudzicka

Rok powstania: 1900

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolny element stanowi grubą stopkę. Na dolnym kraju stopki, na froncie, podpis budowniczego [Groger Bielitz]. Pomiędzy elementami podstawy płyta zwężająca się esowato ku górze. Górna część podstawy na froncie obrysowana ramką z roślinnymi motywami w narożnikach. W ramce inskrypcja: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni a ja was ochłodzę (Mat XI 28) / r. 1900. Na tylnej ścianie tej części podstawy napis fundacyjny: Fundatorowie: JÓZEF I JOHANNA CZAKON i ojciec FRANCISZEK ŻYŁA. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem, ku dołowi zwężającym się wklęsłym profilem. Na gzymsie podstawy stopka cokołu z górną krawędzią zwężającą się esowato. Cokół niski, od przodu ma formę kwadratu. W nim płytka, ale szeroka wnęka o podkowiastym zwieńczeniu, wewnątrz geometrycznie profilowana. Gzyms cokołu jest zmniejszoną kopią gzymsu podstawy.

Figury: We wnęce cokołu współczesna figurka MB Niepokalanej.

Krzyż: Krzyż na stopce o łukowo wyciętej górnej krawędzi. Belki krzyża lekko fazowane, ramiona zakończone prosto. Figura Chrystusa mała, silnie poskręcana. Kartusz INRI w układzie pionowym, wyryty na górnej belce.

Otoczenie: Krzyż stoi w pewnym oddaleniu od drogi, w pasie drzew. Podniesiony na pojedynczym bloku, otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Dojście do krzyża wyżwirowane, po bokach posadzone żywotniki.

Stan: Dobry.

Boża Męka - Roztropice, ul. Rudzicka

Boża Męka - Roztropice, ul. Rudzicka Boża Męka - Roztropice, ul. Rudzicka
Boża Męka - Roztropice, ul. Rudzicka Boża Męka - Roztropice, ul. Rudzicka
Boża Męka - Roztropice, ul. Rudzicka Boża Męka - Roztropice, ul. Rudzicka