home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pisarzowice, ul. Św. Marcina

Rok powstania: 1891

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolny element podstawy szerszy, podkreślony w dole gzymsikiem. W jego narożnikach wstawiono kwadratowe wieżyczki o hełmowych zwieńczeniach. W ścianach prostokątne płyciny z inskrypcjami. Inskrypcje są zagłębione w wewnętrznych płycinach o łukowych wypustkach bocznych krawędzi. Na frontowej ścianie inskrypcja: OJCZE W RĘCE TWE POLECAM DUCHA MOJEGO Ł. XXIII. 16. Na prawym boku: WYKONAŁO SIĘ J.XIX.30. Płycina na lewym boku nie zawiera napisu, zaś w tylnej płycinie umieszczono napis fundacyjny: FONDATOROWIE KAROL I FRANCISZKA HACZKOWIE R. P. 1891 Pomiędzy dwoma elementami postawy płyta o esowatym profilu. Górna część podstawy masywna, na rzucie kwadratu, z wyciętymi krawędziami. Na jej ścianach prostokątne płyciny, a w nich owalne ramki z ostrolistnie wyciętymi narożnikami. Wewnątrz ramek znajdują się mniejsze ramki o złożonych kształtach łączących łuki, trójkąty, i formy ostrolistne. Frontowa ramka jest obrysowana listwą. W niej inskrypcja: O WY WSZYSCY KTÓRZY IDZIECIE PRZEZ DROGĘ OBACZCIE I PRZYPATRZCIE SIĘ JEŚLI JEST BOLEŚĆ JAKO BOLEŚĆ MOJA. JER. I.12. Wewnętrzne ramki w pozostałych ścianach mają formę płycin. W ramce na prawej ścianie inskrypcja: OTO MATKA TWOJA. J.XIX.27 / OJCZE ODPUŚĆ IM BOĆ NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ. Ł. XXIII.34. Po przeciwnej stronie: OTO SYN TWÓJ. J. XIX.26 / BOŻE MÓJ! BOŻE MÓJ! CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ. M.XV.34. Tylna ramka jest pusta. Wydatny, wielowarstwowy gzyms dzieli podstawę od cokołu. Gzyms podkreślony jest podwójną listwą, powyżej której rozszerza się łukowo, by następnie schodkowo przejść do głównej daszkowej warstwy gzymsu. Boki gzymsu rozszerzają się tworząc ozdobne stopnie dla figur. Wysoki cokół ustawiony jest na stopce zwężającej się łamanym łukiem. Na dole i w górze cokół obwiedziony jest listwami. Ściany cokołu zdobione są prostokątnymi, profilowanymi ramkami. W górnej części ramki zdobione są kwadratowymi wypustkami. Wewnętrzne zwieńczenia ramek w formie oślego grzbietu bogato zdobionego roślinnym ornamentem. U podstawy cokołu zamontowano ozdobną, metalową latarnię. Cokół zwieńczony jest gzymsem w formie łamanego daszka z wielokrotnym profilowaniem. W załamaniu daszka na froncie płaskorzeźba symbolizująca Wiarę, Nadzieję i Miłość. W bocznych trójkątach putta, a z tyłu narzędzia Męki Pańskiej. Na górnej połaci daszka gzymsu Czaszka Adama i kielich.

Figury: We frontowej ramce cokołu płaskorzeźbiona postać świętego Karola Boromeusza w stroju biskupim, z dużym krzyżem i sznurem na szyi. Postać stoi na stopniu opartym na podstawie w formie anioła usadowionego w kielichu. Anioł trzyma szarfę z napisem: St. KAROL BORO. Na gzymsie podstawy, po bokach cokołu dwie figury na masywnych, ośmiobocznych stopniach. Przy prawym boku Matka Boża, z opuszczoną głową, dłonie splotła na brzuchu. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista, głowę odwraca do krzyża, ręce unosząc w modlitwie. U stóp krzyża klęczy, bokiem do krzyża, Maria Magdalena.

Krzyż: Krzyż zdobiony jest licznymi płycinami. Boki rozszerzonej stopki krzyża zdobione płyciną o zarysie identycznym z kartuszem na froncie podstawy. Ozdobne płyciny umieszczone też na froncie belek krzyża. Ramiona krzyża zakończone w zaokrągloną strzałkę. Kamienna figura Chrystusa z zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie pionowym, falowany, z rozszczepioną dolną i odwiniętą górną krawędzią.

Otoczenie: Krzyż stoi pomiędzy drogą i potokiem, niejako na zapleczu kościoła. Podniesiony na płytach i ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem. W tle, nad potokiem, wysokie lipy.

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina

Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina
Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina
Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina Boża Męka - Pisarzowice, ul. Św. Marcina