home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Szczyrk, ul. Beskidzka

Rok powstania: 1958

Postument: Podstawa jednoczęściowa, kostkowa, z górną krawędzią wyciętą łukowo. Na jej lewym boku, w prostokątnej płycinie, lastrykowa tablica z napisem fundacyjnym: „FUNDATORZY CIERNIAK PAWEŁ z żoną MARIĄ Z DURAJÓW 1958 r.”. Niewielki cokół, na rzucie prostokąta, z górną częścią zwężającą się esowato zamiast gzymsu. W cokole umocowana latarnia, a powyżej niej współczesna tabliczka z informacją o historii krzyża.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż prosty, z niewielką metalową figurką Chrystusa.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogrodzie posesji, tuż za ogrodzeniem, otoczony ozdobną roślinnością.

Uwagi: Informacja na tabliczce: Krzyż został postawiony ku pamięci tragicznej śmierci konfederata barskiego oraz dwóch nieznanych z imienia wędrowców. Jeszcze w XVIII i XIX w. poniżej tzw. Więzikowej Kępki (obecnie cmentarz komunalny) rozciągały się bagna, moczary i oparzeliska, w których w roku 1771 utonął wraz z koniem kurier Naczelnego Sztabu Konfederacji Barskiej. Kurier ten udawał się z oblężonej przez wojska rosyjskie Białej do oddziałów konfederackich biwakujących na przełęczach: Salmopolskiej oraz Karkoszczonki. Rok później – zimą 1772 roku – okoliczni mieszkańcy z placu Walengów Dolnych natknęli się w przybagiennej olszynie na zamarznięte zwłoki dwóch nieznanych mężczyzn. Za znalezione przy nich monety zakupili drewno modrzewiowe i postawili w tym miejscu drewniany krzyż, jako modlitewne wspomnienie za ich dusze oraz przestrogę innym, zaś w jego otoczeniu posadzili dwa modrzewie. W roku 1958 – w czasie przebudowy głównej drogi szczyrkowskiej – właściciele tej posesji Paweł Cierniak z żoną Marią z Durajów ufundowali w jego miejsce krzyż znajdujący się tutaj obecnie.

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Szczyrk, ul. Beskidzka

Boża Męka - Szczyrk, ul. Beskidzka Boża Męka - Szczyrk, ul. Beskidzka
Boża Męka - Szczyrk, ul. Beskidzka Boża Męka - Szczyrk, ul. Beskidzka