home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Iłownica, ul. Rudzicka

Rok powstania: 1887

Postument: Podstawa jednoelementowa, w dolnej części rozszerzona w rodzaj stopki. Na jej froncie wyryty, częściowo skuty napis fundacyjny: Fundatorzy ….. [i] gmina Iłownicka 1887. Podstawa oddzielona od cokołu płytą o esowatym profilu. Cokół szeroki z prostokątną płyciną z geometrycznym wzorem w narożnikach. W płycinie wyryty napis zdobiony geometrycznym ornamentem: Niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus. Boki cokołu, na dolnej i górnej krawędzi uzupełnione profilowaną listwą, przez co cokół płynnie łączy się z podstawą i gzymsem. Gzyms cokołu w formie daszka o falowanej powierzchni, od dołu głęboko podcięty.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na kostkowej stopce, zwężającej się skosem do krzyża. Belki krzyża o przekroju ośmiokątnym, ramiona zakończone płytkim ostrosłupem. Na przecięciu ramion krzyża znajduje się skośnie ułożony kwadrat. Ramiona krzyża są wyżłobione, a w przecięciu ramion znajduje się otwór o kształcie geometrycznie stylizowanej koniczynki. Metalowa figura Chrystusa z zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI nie zachował się.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju pola, przy rozdrożu, ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem. Podniesiony na dwóch płytach. W tle zarastające krzyż świerki.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Iłownica, Rudzicka

Boża Męka - Iłownica, Rudzicka Boża Męka - Iłownica, Rudzicka Boża Męka - Iłownica, Rudzicka
Boża Męka - Iłownica, Rudzicka Boża Męka - Iłownica, Rudzicka