home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Ligota, ul. Bielska

Rok powstania: przeł. XIX i XX w.

Postument: Podstawa złożona z czterech, schodkowo ułożonych elementów. Dwa dolne zwężają się skosem przy górnych krawędziach. Trzeci element zwęża się w górze kowadełkowym profilem. Górna część podstawy wyższa, szeroka. Na jej froncie płycina o profilowanych krawędziach. Płycina jest zwieńczona ostrołukowo, z łukami dopełnionymi do prostokąta. W płycinie inskrypcja: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyw będzie. Jan XI.25. Podstawa nakrywa daszkowym gzymsem podciętym od dołu głębokim profilem. Cokół w formie niewielkiego prostopadłościanu. Na jego froncie prostokątna płycina ze ściętymi narożnikami. Pośrodku płyciny metalowa rozetka. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem, od dołu esowato zwężającym się.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na stopce, profilowanej łukowo przy górnej krawędzi. Krzyż na rzucie wąskiego prostokąta, z ramionami zakończonymi koniczynkowo. Mała, metalowa figura Chrystusa. Kartusz INRI metalowy, w układzie poziomym, lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ścianie kościoła pw. Opatrzności Bożej, na lewo od wejścia. Jest ustawiony na płycie.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Ligota, Bielska

Boża Męka - Ligota, Bielska Boża Męka - Ligota, Bielska
Boża Męka - Ligota, Bielska Boża Męka - Ligota, Bielska