home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrzeg, ul. Waryńskiego

Rok powstania: 1891

Postument: Podstawa złożona z czterech schodków różnej wysokości, łączonych lekkim skosem. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu. Cokół szeroki, schodkowo zwęża się w górnej części. Front i tylna ściana cokołu zdobione ramkami biegnącymi wzdłuż krawędzi, tworząc wewnątrz płyciny. W górnej części cokołu od frontu mała, płytka wnęka na figurę, zwieńczona ostrym łukiem. Pod nią inskrypcja zdobiona rozetkami: Jezusie ukrzyżowany zmiłuj się nad nami. W tyle cokołu napis fundacyjny: Fundatorami są Michał Wrzoł i żona jego Jadwiga. 1891. Schodkowe zwieńczenie cokołu jest nakryte gzymsem w formie trzech daszków, od dołu profilowanych.

Figury: We wnęce cokołu mała figurka Matki Bożej z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach.

Krzyż: Krzyż na prostopadłościennej stopce uzupełnionej kryształowymi przyporami. Przypory są zwieńczone ostrymi grotami. Wyżej płytka o kowadełkowym profilu. Krzyż z ramionami zakończonymi koniczynkowo. Figura Chrystusa metalowa, z niemal poziomo rozłożonymi rękami. Kartusz INRI w układzie poziomym, wąski, odwinięty na brzegach.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju łąki, otoczony ozdobnymi krzewami, które częściowo go zasłaniają.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Zabrzeg, Waryńskiego

Boża Męka - Zabrzeg, Waryńskiego Boża Męka - Zabrzeg, Waryńskiego
Boża Męka - Zabrzeg, Waryńskiego Boża Męka - Zabrzeg, Waryńskiego