home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrzeg, ul. Ks. Janoszki

Rok powstania: 1908

Postument: Podstawa złożona z trzech, schodkowo ułożonych elementów. Dolny element stanowi stopkę. Na jego krawędzi podpis wykonawcy [Gröger Bielsko]. Środkowy element podstawy jest najwyższy. Na jego froncie inskrypcja: Przechodniu pomódl się za wszystkich zmarłych i poległych o wolność. Górna część podstawy zawiera napis fundacyjny: Krzyż postawiony ofiarnością tutejszych obywatelów z okazyi pierwszych misyj odbytych na początku lipca 1908. Na podstawie płyta o esowatym profilu. Cokół szeroki, schodkowo zwęża się w górnej części. Front i tylna ściana cokołu zdobione ramkami biegnącymi wzdłuż krawędzi, tworząc wewnątrz płyciny. We frontowej płycinie wnęka zwieńczona łukowo. Współcześnie w dolnej części cokołu zamocowano medalion Jana Pawła II. Schodkowe zwieńczenie cokołu jest nakryte gzymsem w formie trzech daszków, od dołu profilowanych.

Figury: We wnęce cokołu mała figurka Matki Bożej na prostym stopniu. Maria stoi w lekkim kontrapoście, z pochyloną głową, z rękami złożonymi do modlitwy.

Krzyż: Krzyż na prostopadłościennej stopce uzupełnionej kryształowymi przyporami. Przypory są zwieńczone ostrymi grotami. Wyżej płytka o kowadełkowym profilu. Krzyż z ramionami zakończonymi koniczynkowo. Figura Chrystusa metalowa. Kartusz INRI w układzie poziomym, mocno falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na dziedzińcu kościelnym, naprzeciw wejścia do kościoła pw. św. Józefa. Jest podniesiony na trzech płytach.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Zabrzeg, Ks. Janoszka

Boża Męka - Zabrzeg, Ks. Janoszki Boża Męka - Zabrzeg, Ks. Janoszki Boża Męka - Zabrzeg, Ks. Janoszki
Boża Męka - Zabrzeg, Ks. Janoszki
Boża Męka - Zabrzeg, Ks. Janoszki