home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów

Rok powstania: 1777

Postument: Podstawa jednoelementowa. Na niej płyta o wypukłym profilu. Cokół w dole lekko poszerzony. Na froncie cokołu figura. Pod nią wyryty napis fundacyjny z nazwiskiem fundatora [Georg Mahe] i prawdopodobnie datą 1777. Pozostałej części napisu nie odczytano. Cokół zwieńczony słabo zaznaczonym, prostym gzymsem.

Figury: Na froncie cokołu płytka płaskorzeźba Matki Bożej. Maria stoi na stopniu w formie głowicy, w wyraźnym kontrapoście. Ręce ma złożone do modlitwy.

Krzyż: Krzyż szeroki, niewiele węższy od postumentu, u podstawy lekko rozszerzony w formie stopki. Ramiona krzyża na końcach rozszerzają się. Płaskorzeźbiona postać Ukrzyżowanego zajmuje niemal cały krzyż. Chrystus ma głowę mocno skręconą na prawy bok, układ dłoni słabo czytelny. Kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, niesymetryczny.

Otoczenie: Krzyż stoi na betonowej płycie, przy drewnianym ogrodzeniu cmentarza parafii NMP Wspomożenia Wiernych. Obok posadzone krzewy ozdobne.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Dziedzice, Legionów

Boża Męka - Dziedzice, Legionów Boża Męka - Dziedzice, Legionów Boża Męka - Dziedzice, Legionów