home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Stara Wieś, ul. Starowiejska, cmentarz

Rok powstania: XIX w. (?)

Postument: Podstawa dwuelementowa, na rzucie kwadratu. Dolna część tworzy stopkę. Górna część jest wysoka, bez ozdób. Pomiędzy podstawą a cokołem kilkuwarstwowy gzyms o schodkowym profilu. Cokół obwiedziony na dole i w górze listwami. Na froncie zwieńczona łukowo płycina z figurą. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka o wielkokrotnym profilowaniu. We frontowym polu pod gzymsem polichromowane putto.

Figury: W płycinie cokołu figura Matki Bożej na wysuniętym, trójkątnie, schodkowo zwężającym się stopniu. Maria z przechyloną głową, rękami złożonymi na podołku, lewą pierś ma przeszytą mieczem. Postać jest polichromowana.

Krzyż: Na gzymsie cokołu wtórny, drewniany krzyż z małą figurą Ukrzyżowanego.

Otoczenie: Krzyż stoi pomiędzy nagrobkami cmentarza przykościelnego parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Uwagi:

Stan: Zły, krzyż jest pospinany klamrami.

Boża Męka - Stara Wieś, Starowiejska

Boża Męka - Stara Wieś, Starowiejska Boża Męka - Stara Wieś, Starowiejska
Boża Męka - Stara Wieś, Starowiejska Boża Męka - Stara Wieś, Starowiejska