home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Janowice, ul. Janowicka

Rok powstania: przeł. XIX/XX w. (?)

Postument: Postument na rzucie krzyża (środkowa część jest wysunięta do przodu i do tyłu). Podstawa dwuczęściowa. Dolna część nieco szersza. Dwie części podstawy rozdziela płyta o wklęsłym profilu. Górna część podstawy wyższa. Na podstawie płyta o esowatym profilu. Cokół wysoki, dwupiętrowy. Obie części cokołu rozdzielone warstwowym gzymsem. Górne narożniki dolnej części cokołu zdobione wolutami. Górne piętro cokołu jest szerokością równe wysuniętej części dolnego piętra cokołu. Ta część cokołu zdobiona dwiema listwami (w dolnej części i w górze) i zwieńczona gzymsem o rozszerzonych łukach i wielokrotnym profilu od spodu. W polach wygięć gzymsu narzędzia Męki Pańskiej. W górnej części cokołu zamontowana latarnia.

Figury: Krzyż ma pięć figur. Na ścianach dolnej części cokołu trzy figury na prostych stopniach zwężających się trójkątnie do dołu, zakończonych gałkami. Od frontu święty Franciszek z krzyżem i różańcem. Na lewym boku święty męczennik z palmą. Na prawym boku nieco uszkodzona figura świętej w koronie (św. Katarzyna?). Na pośrednim gzymsie figury Matki Bożej (prawa strona krzyża) z pochyloną głową i rękami złożonymi na piersiach oraz świętego Jana Ewangelisty – z prawą ręką na sercu, lewą podtrzymującego szaty.

Krzyż: Obecny, lastrykowy krzyż z małą figurką Chrystusa jest wtórny.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju drogi, przy ogrodzeniu posesji, podniesiony na trzech płytach.

Uwagi:

Stan: Zły.

Boża Męka - Janowice, Janowicka

Boża Męka - Janowice, Janowicka Boża Męka - Janowice, Janowicka
Boża Męka - Janowice, Janowicka Boża Męka - Janowice, Janowicka
Boża Męka - Janowice, Janowicka Boża Męka - Janowice, Janowicka
Boża Męka - Janowice, Janowicka