home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pisarzowice, ul. Bielska, cmentarz

Rok powstania: 1859

Postument: Podstawa trzyelementowa. Dolna część szersza stanowi stopkę oddzieloną płytą o esowatym profilu od części środkowej. Środkowa, nieco szersza i niższa część podstawy oraz część górna, to proste bloki z wyrytą inskrypcją. Górna część inskrypcji: W BOGU JA KOLL. GROMADY OBYDWIE I KS. DZIEKAN MAŁOPOLSKA. Dolna część: BOGU NA CZEŚĆ I CHWAŁĘ 1859. Na podstawie płyta zwężająca się wklęsłym profilem. Cokół o zmiennej szerokości obramowany formą wolut. Gzyms cokołu proporcjonalny, z szerokimi wygięciami z pojedynczym profilem. W polach wygięć małe putta. Nad frontowym wygięciem czaszka Adama. Górną część gzymsu oplata wąż.

Figury: Na froncie cokołu bardzo płytka płaskorzeźba Matki Bożej. Maria z przechyloną głową, ręce ma skrzyżowane na piersiach. Maria stoi na rozbudowanej podstawie na wygiętych nóżkach.

Krzyż: Krzyż na lekko wybrzuszonej stopce oddzielonej od krzyża dwoma prostymi płytkami. Na ścianach stopki sześciolistne rozetki. Krzyż z ramionami zakończonymi w strzałkę. Końce ramion zdobione rozetkami. Figura Chrystusa pełna, ze specyficznie zaciśniętymi dłońmi (figura jest wtórna). Kartusz INRI kamienny, płytki, w układzie pionowym, z lekko odwiniętymi końcami.

Otoczenie: Krzyż stoi na cmentarzu, między nagrobkami, podniesiony na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Pisarzowice, Bielska

Boża Męka - Pisarzowice, Bielska Boża Męka - Pisarzowice, Bielska Boża Męka - Pisarzowice, Bielska
Boża Męka - Pisarzowice, Bielska Boża Męka - Pisarzowice, Bielska