home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Wilamowice, ul. Paderewskiego

Rok powstania: 1839 [Info: Tymoteusz Król]

Postument: Postument ma charakter słupa. Podstawa składa się z dwóch sześciennych elementów ułożonych schodkowo, przedzielonych płytą zwężającą się wklęsłym profilem. Na froncie dolnej części podstawy wyryty znak w formie ∞ (nieskończoności). Na froncie górnego schodka wyryty napis fundacyjny: Jan Hanik Dnia 8 Opr. (może pierwotnie „Apr”) Żona Anna M. M. S. Na bocznej ścianie wyryta data odnowienia krzyża, 1981. Na podstawie stoi walcowaty słup nieco rozszerzający się pośrodku. Na słupie wyryty napis: Odnowił Jan Józef Hanik i Anna i Teresa 1863. Górna część słupa ma przekrój kwadratu. Na niej masywny gzyms z szerokimi wygięciami. W polach wygięć sześciolistne rozetki. Gzyms zwęża się ku górze.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce, o grubych belkach. Zakończenia belek trójpalczaste. Figura Chrystusa w formie płaskorzeźby z tradycyjnym ułożeniem dłoni. Kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, zajmuje całą górną belkę.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju pola przy skrzyżowaniu (rondzie). Ogrodzony jest ozdobnym metalowym ogrodzeniem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Wilamowice, Piłsudskiego

Boża Męka - Wilamowice, Piłsudskiego Boża Męka - Wilamowice, Piłsudskiego Boża Męka - Wilamowice, Piłsudskiego
Boża Męka - Wilamowice, Piłsudskiego Boża Męka - Wilamowice, Piłsudskiego