home

Kapliczki i krzyże województwa śląskiego

Powiat będziński
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka wnękowa
Czeladź, ul. Łączkowa

Rok powstania: XIX w.

Opis kapliczki: Kapliczka ma konstrukcję dwupiętrową. Dolne piętro stanowi masywną, sześcienną podstawę. Pojedynczy schodek łączy podstawę z górną częścią kapliczki. Ta druga ma kształt kapliczki domkowej z dwuspadowym dachem. W szczycie, wzdłuż krawędzi dachu, utworzono prosty gzyms. Podobny gzyms biegnący wzdłuż okapu, jest cieńszy i lekko esowaty. W przedniej części kalenicy metalowy, ażurowy krzyż o koniczynowo zakończonych ramionach. W górnym piętrze kapliczki głęboka wnęka o łukowym zwieńczeniu. Wnęka jest zakratowana i zamknięta drewnianym oknem. We wnętrzu obraz MB Bolesnej i figura Chrystusa Frasobliwego.

Otoczenie: Kapliczka stoi na rozdrożu lokalnych dróg, otoczona siatkowym ogrodzeniem. Kapliczka jest zasłonięta przez otaczającą ją roślinność. Przed kapliczką ustawiono drewnianą tablicę z informacją o historii kapliczki.

Uwagi: Informacja na tablicy: Kapliczka Jezusa Frasobliwego wybudowana obok mogiły w okresie rozbiorów Polski na rozstaju dróg do granicy prusko-rosyjskiej. Od 2006 r. w niszy ludowy obraz Matki Boskiej Bolesnej z XIX w. i rzeźba lipowa Jezusa Frasobliwego dłuta Jana Giejsona poświęcona przez ks. prałata Mieczysława Oseta w obecności senatora, burmistrza i czeladzian 20.10.2006.

Stan: Kapliczka wymaga remontu.

Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa

Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa
Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa
Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa Kapliczka wnękowa - Czeladź, ul. Łączkowa