home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Powiat będziński
- katalog obiektów

katalog

Figura Najświętszego Serca NMP
Czeladź, ul. Kościelna

Rok powstania:

Figura: Figura stoi na półkulistym stopniu pokrytym łuskami. Cztery szerokie listwy zakończone podkręconymi wypustkami nadają stopniowi ośmioboczny kształt. Górna część stopnia składa się z dwóch ośmiobocznych bloczków rozdzielonych płytką o wałkowym profilu. Maria stoi wyprostowana, z lekko odstawioną lewą stopą. Bogato udrapowane szaty nie przysłaniają jednak serca gorejącego, na które Maria wskazuje obiema dłońmi.

Postument: Postument składa się z szerokiej podstawy i znaczenie węższego cokołu. Postument ma rzut kwadratu, z narożnikami uzupełnionymi rozbudowanymi przystawkami. Przystawki podstawy mają prostokątny rzut i wyżej przechodzą w podstawę kolumn zdobiących narożniki cokołu. Wokół podstawy biegnie cokolik w górze zwężający się łukiem. Ściany podstawy w górnej warstwie zdobione są arkadowym fryzem ze stylizowanymi liściastymi ostrogami. Na frontowej ścianie podstawy napis fundacyjny: TĄ PAMIĄTKĘ POŚWIĘCA HELENA Z JANOTTÓW DZIACKO. Pomiędzy podstawą a cokołem dwuwarstwowy łącznik zwężający się ku cokołowi dwustopniowym łukiem. Jego podstawa tworzy dwuwarstwowy gzymsik. Wałkowy gzymsik znajduje się też w połowie wysokości łącznika. Ściany cokołu zdobione łukowo zwieńczonymi, profilowanymi płycinami. W każdej płycinie inskrypcja zapisana złotymi literami. Na froncie: NIEPOKALANE SERCE MARYI BĄDŹ NASZYM RATUNKIEM. Na prawym boku: KRÓLOWO POKOJU MDÓL SIĘ ZA NAMI. Na lewym boku: 5 MAJA 1957 R. ŚLUBOWANIA JASNOGÓRSKIE PARAFII CZELADŹ. Na tylnej ścianie: W 300 LECIE MARYI KRÓLEJ POLSKI DNIA 1-IV-1656 R. ŚLUBY KRÓLA JANA KAZIMIERZA DNIA 26-VIII 1956 R. ŚLUBY NARODU POLSKIEGO NA JASNEJ GÓRZE. Górna krawędź cokołu zdobiona arkadowym fryzem z trójlistnymi wycięciami i trójkątnie zakończonymi ostrogami. Kolumienki z akantowymi kapitelami w narożnikach cokołu w zasadniczej części nie łączą się z cokołem. Do cokołu przylegają dopiero prostokątne filary stanowiące górne przedłużenie kolumienek. Zewnętrzne ściany filarów zdobione wydłużonymi, łukowo zwieńczonymi płycinami wypełnionymi wzorem w formie płytek zachodzących na siebie dachówkowo. W górze cokół ma łukowe wcięcie, ponad którym rodzaj dwuwarstwowego gzymsu. Dolna warstwa gzymsu zwęża się łukiem ku dołowi. Jest ozdobiona rzędem listkowych ramek, z których narożne uzupełnione są pośrodku warstwą drobnych listków. Górna warstwa zakończona prosto, zwęża się skosem ku górze.

Otoczenie: Figura stoi pośrodku trójkąta trawnika przy kościele pw. św. Stanisława, podniesiona na dwóch betonowych płytach. Obok rośnie świerk.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Czeladź, ul. Kościelna

Figura - Czeladź, ul. Kościelna Figura - Czeladź, ul. Kościelna
Figura - Czeladź, ul. Kościelna Figura - Czeladź, ul. Kościelna Figura - Czeladź, ul. Kościelna
Figura - Czeladź, ul. Kościelna Figura - Czeladź, ul. Kościelna