home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Powiat będziński
- katalog obiektów

katalog

Zespół figur Chrystusa i Aniołów
Będzin, ul. Małobądzka

Rok powstania:

Figura: Zespół składa się z figury Chrystusa Zmartwychwstałego i dwunastu Aniołów. Chrystus przedstawiony w kontrapoście, kroczy unosząc prawą dłoń w geście triumfu. W lewej ręce trzyma łopocącą chorągiew. W zespole figur występują trzy formy Aniołów – modlący się, grający na trąbce i ostrzegający. Ten ostatni wznosi wysoko lewą rękę, układając dłoń w geście przestrogi.

Postument: Anioły ustawiono na gładkich słupach o przekroju koła, bez podstawy. Pod figurami, na szycie słupów, zamontowano metalowe kształtki o okrągłym przekroju. Słup pod figurą Chrystusa ma ten sam kształt, ale jest znacznie wyższy.

Otoczenie: Figury Chrystusa i dziesięciu Aniołów stoją wzdłuż frontowego ogrodzenia cmentarza parafii św. Tomasza Apostoła. Figura Chrystusa stoi przy głównej bramie cmentarza. Anioły stoją na kolumnach w jednym rzędzie, cztery po prawej stronie Chrystusa, sześć po stronie lewej. Ponadto dwa Anioły ustawiono współcześnie przez kaplicą w tylnej części cmentarza, na nieco niższych kolumnach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Będzin, ul. Małobądzka

Figura - Będzin, ul. Małobądzka Figura - Będzin, ul. Małobądzka
Figura - Będzin, ul. Małobądzka Figura - Będzin, ul. Małobądzka Figura - Będzin, ul. Małobądzka
Figura - Będzin, ul. Małobądzka Figura - Będzin, ul. Małobądzka Figura - Będzin, ul. Małobądzka
Figura - Będzin, ul. Małobądzka Figura - Będzin, ul. Małobądzka