home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat będziński
- katalog obiektów

katalog

Pieta
Czeladź, ul. 1 Maja

Rok powstania: 1907

Figura: Duża Pieta na podstawie imitującej kamienie. Maria siedzi wyprostowana, głowę skłaniając w kierunku zmarłego Syna. Ciało Chrystusa leży na kolanach Marii, prawa ręka bezwładnie opadła na ziemię, lewa spoczywa na brzuchu. Za Pietą umieszczono wysoki, prosty krzyż z kartuszem INRI w układzie poziomym, niesymetrycznie łamanym.

Postument: Podstawa na cienkiej stopce i grubej płycie o głębokim, esowatym profilu. Podstawa od frontu ma kształt kwadratu. W niej kwadratowa płycina z inskrypcją: MATKO BOLESNA MÓDL SIĘ ZA NAMI i napisem fundacyjnym: FUNDACJA WALENTEGO I HELENY DZIACZKO 1907 R. Wysoki gzyms podstawy jest podkreślony okrągłą listwą. Gzyms daszkowy, od dołu zdobiony szeregiem zagłębień, co daje formę podcieni.

Otoczenie: Figura stoi na podwyższeniu, przy ścianie kościoła pw. św. Stanisława, w dużej, pięciowarstwowej arkadzie z dziesięcioma kolumienkami. W tle mozaika z przedstawieniem Golgoty. Wzgórze jest już puste, pozostały jedynie krzyże skazańców.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Czeladź, ul. Podwalna

Figura - Czeladź, ul. Podwalna Figura - Czeladź, ul. Podwalna Figura - Czeladź, ul. Podwalna
Figura - Czeladź, ul. Podwalna Figura - Czeladź, ul. Podwalna
Figura - Czeladź, ul. Podwalna Figura - Czeladź, ul. Podwalna