KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Figury NSPJ i NSPM - Zabrze

Biskupice, ul. Bytomska

Rok powstania: 1857

Figury: Na ośmiobocznych stopniach dwie figury w identycznych pozach. Na lewo od wejścia figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po drugiej stronie przedstawienie Najświętszego Serca Panny Maryi. Jezus wskazuje na gorejące serce palcami wskazującymi. Maria wskazuje na serce całymi dłońmi. Serce Marii jest przebite mieczem.

Umiejscowienie: Kolumny z figurami są elementem portalu głównego wejścia do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Figury stoją na kolumnach umieszczonych w zagłębieniu portalu. Ośmioboczne podstawy kolumn są wtopione w cokół kościoła. Kolumny są wysmukłe, z gładkimi trzonami. Kapitele z dwiema warstwami roślinnych ornamentów, zwieńczone ośmiobocznie.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze figura architektoniczna Jezus i Maria, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze figura architektoniczna Jezus i Maria, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze figura architektoniczna Jezus i Maria, Biskupice, ul. Bytomska