KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Boża Męka
Zabrze (Biskupice)

ul. Bytomska

Rok powstania: 1888

Postument: Postument trójdzielny. Podstawa i cokół na planie krzyża. Podstawa na grubej stopce. Na lewym boku podstawy sygnatura budowniczego. Podstawa nakryta masywną płytą o łamanym, esowatym profilu. Front cokołu zdobiony profilowanymi płycinami. Płycina w środkowej części cokołu zwieńczona trójlistnym ostrym łukiem. Wąskie płyciny w bocznych częściach cokołu zwieńczone ostrymi łukami. W środkowej płycinie nazwisko fundatora i data 1888. Na tylnej ścianie cokołu dedykacja fundatora poświęcona zmarłym członkom rodziny. Boczne części cokołu w formie filarów, są niższe i zwieńczone daszkowym gzymsem. Środkowa część zwieńczona lekko podciętym gzymsem formowanym schodkowo z bocznymi daszkami. Ponad płyciną cokół zdobiony akantowym ornamentem i rzeźbionymi kielichowymi latarenkami na gałkach.

Figury: Na gzymsach bocznych filarów dwie figury. Przy lewym boku krzyża Matka Boża zapatrzona w dal, z dłońmi splecionymi na brzuchu. Z drugiej strony św. Jan Ewangelista lekko pochylony, zagłębiony w modlitwie.

Krzyż: Dolna część krzyża, pogrubiona, tworzy stopkę zwieńczoną daszkowym gzymsem. Krzyż wysmukły, z ramionami zakończonymi strzałkowo. Na krzyżu mała figurka Chrystusa z zaciśniętymi dłońmi.

Otoczenie: Krzyż stoi na terenie kościelnym, przy murze w pobliżu bramy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Biskupice, ul. Bytomska