KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Boża Męka
Zabrze (d. Stare Zabrze)

ul. Niedziałkowskiego

Rok powstania: 1894

Postument: Postument trójdzielny, szeroki. Podstawa dwuelementowa. Dolna część podstawy w formie grubej stopki z fazowanymi górnymi krawędziami. Na froncie stopki napis fundacyjny i data 1894. Górna część podstawy zdobiona trzema prostokątnymi, profilowanymi płycinami. Na postawie gruba płyta o łamanym, esowatym profilu. Cokół wysoki. Trzy części cokołu zdobione płycinami o zwieńczeniu trójlistnym, dopełnionym do pełnego łuku. Pola ponad płycinami wypełnione roślinnym reliefem. W dolnym, nieco zagłębionym, polu środkowej płyciny, duży monogram XP. W górnej części tej płyciny bogaty relief przedstawiający narzędzia Męki Pańskiej. Środkowa część cokołu jest wyższa i zwieńczona gzymsem w formie podciętego, łamanego daszka. Boczne części cokołu zwieńczone daszkowym gzymsem.

Figury: Na bocznych elementach postumentu dwie figury, ustawione na podstawach z fazowanymi krawędziami i niewydatnymi, daszkowymi gzymsami. Przy prawym boku krzyża Matka Boża przedstawiona w kontrapoście, z rękami złożonymi na prawym boku i lekko uniesioną głową. Po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista z zadartą głową, z prawą dłonią na sercu.

Krzyż: Krzyż na wysokiej, kowadełkowej stopce, przy czym jej górna warstwa ma formę daszka. Krzyż proporcjonalny, z fazowanymi belkami. Ramiona krzyża zakończone trójlistnie. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z półzamkniętymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, silnie, niesymetrycznie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze, przy skrzyżowaniu, podniesiony na grubych płytach. Jeszcze do niedawna był ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem. Krzyż osłaniają trzy jesiony.

Uwagi: Na dole zdjęcia Bożej Męki sprzed remontu.

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Niedziałkowskiego