KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Boża Męka
Zabrze (Stare Zabrze)

ul. Staromiejska

Rok powstania: 1893

Postument: Postument trójstopniowy. Dolne piętro postumentu jest jednak w znacznej części zagłębione w ziemi, stąd jego struktura nie jest zauważalna. Dolny element wystaje w małej części z ziemi i przybrał obecnie formę stopki. Pomiędzy częściami podstawy płyta o głębokim esowatym profilu. Górna część podstawy wyższa. Na jej froncie profilowana płycina inskrypcyjna o trójlistnie zdobionych narożnikach. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem. We froncie cokołu profilowana wnęka zwieńczona trójlistnym łukiem dopełnionym do ostrego łuku. Gzyms cokołu w formie stromego, łamanego daszka, silnie podciętego. Nad gzymsem zamontowana metalowa latarnia.

Figury: We wnęce cokołu współczesna figura Matki Bożej Bolesnej. Maria w kontrapoście, ze schyloną głową i dłońmi złożonymi w modlitwie.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce uzupełnionej kryształowymi przyporami. Pomiędzy gzymsem cokołu i stopką krzyża mały, daszkowy gzyms. Krzyż współczesny, drewniany, z wysmukłą figurą Chrystusa. Blaszany, falowany kartusz INRI pozostał po poprzednim krzyżu.

Otoczenie: Krzyż stoi na placu obok kamienicy. Ogrodzony współczesnym, ozdobnym metalowym płotkiem. Teren wokół krzyża wyłożony kostką chodnikową.

Uwagi: Na dolnych zdjęciach krzyż przed renowacją.

Stan: Dobry, pomijając brak oryginalnego krzyża i figury.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Stare Zabrze, ul. Staromiejska