KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Kapliczka

Zabrze (Mikulczyce),
ul. Leśna

Rok powstania:

Kapliczka: Kapliczka formą nawiązuje do groty. Szeroka podstawa na stopce ma w środkowej części prostokątną płycinę. W płycinie chrystogram IHS w czteroliściu. Od górnej części kapliczki podstawa jest oddzielona daszkowym gzymsem. Górna część kapliczki w formie płytkiej wnęki o ostrołukowym zwieńczeniu. Filary obramowujące wnękę są pod łukiem odcięte gzymsikami o kształcie identycznym jak gzyms podstawy. W górze łuk przechodzi w krzyż na kielichowej podstawie. Ramiona krzyża zakończone zgeometryzowanymi strzałkami.

Figura: We wnęce kamienny krucyfiks opierający się ramionami o brzegi wnęki. Figura Chrystusa metalowa, wysmukła. Nad nią metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, wąski, z rozciętymi brzegami.

Otoczenie: Kapliczka stoi w ogrodzie posesji. Otoczenie wysadzone roślinami, które jednak nie zasłaniają kapliczki.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze. Kapliczka wnękowa, Mikulczyce, ul. Leśna
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze. Kapliczka wnękowa, Mikulczyce, ul. Leśna
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze. Kapliczka wnękowa, Mikulczyce, ul. Leśna
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze. Kapliczka wnękowa, Mikulczyce, ul. Leśna
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze. Kapliczka wnękowa, Mikulczyce, ul. Leśna