KATALOG KAPLICZEK


ŚWIĘTOCHŁOWICE

Zespół figur - Świętochłowice (Lipiny)

ul. Chorzowska

Rok powstania: 1872

Postument: Figury stoją na postumentach w formie połówek ośmiobocznych słupów przystawionych do ściany kościoła. Na stopkach pod figurami wyryte sygnatury budowniczego.

Figura: Na lewo od wejścia figura św. Jana Nepomucena. Święty stoi w lekkim kontrapoście, ubrany w pełny strój kanonika, ze stułą. Palec prawej ręki trzyma przy ustach, w lewej ręce trzyma palmę i krucyfiks. Po drugiej stronie wejścia św. Florian w wyraźnym kontrapoście. Ubrany w strój żołnierza, w prawej ręce trzyma wiadro z wodą polewając dom stojący u stóp świętego. Lewą ręką podtrzymuje sztandar.

Otoczenie: Figury stoją po bokach głównego wejścia do kościoła, stanowiąc element kompozycji portalu. Nad nimi wieżowe hełmy zdobione trójlistnymi wycięciami krawędzi, ostrymi daszkami i licznymi czołgankami.

Uwagi:

Stan: Dobry

Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana, Lipiny, ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana, Lipiny, ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana, Lipiny, ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana, Lipiny, ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana, Lipiny, ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana, Lipiny, ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana, Lipiny, ul. Chorzowska