KATALOG KAPLICZEK


ŚWIĘTOCHŁOWICE

Boża Męka - Świętochłowice (lipiny)

ul. Chorzowska

Rok powstania: 1880

Postument: Boża Męka o budowie trójdzielnej. Podstawa dwuelementowa. Dolna część w formie stopki. Na niej gruba, podcięta płyta o esowatym profilu. Górna część podstawy wyższa, z wyrytą na froncie datą 1880. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem silnie łukowo podciętym. Środkowa część cokołu jest wyższa od bocznych, ujęta w dwie kolumienki o wielobocznych bazach i akantowych głowicach. Na kolumienkach opiera się stromy, dwuspadowy daszek. W polu między kolumienkami profilowana płycina z płomienistym zwieńczeniem. W płycinie polska inskrypcja. Boczne filary cokołu zwieńczone podciętymi, daszkowymi gzymsami.

Figury: U stóp krzyża, na przysadzistych kolumienkach, ustawiono dwie figury. Kolumienki mają formę identyczną, jak kolumienki cokołu. Przy prawym boku krzyża figura Matki Bożej z rękami złożonymi na brzuchu, zapatrzonej przed siebie. Po drugiej stronie modlący się św. Jan Ewangelista ze spuszczoną głową.

Krzyż: Stopka krzyża słupkowa, z bocznymi przyporami, w połowie wysokości przecięta daszkowym gzymsem. Krzyż drewniany. Figura Chrystusa pełna, z zaciśniętymi dłońmi, znacznie mniejsza niż figury pod krzyżem. Kartusza brak.

Otoczenie: Krzyż stoi mniej więcej pośrodku cmentarza, przy kościele pw. św. Augustyna. Otoczenie krzyża wyłożone kostką chodnikową.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska