KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Kaplica Mysłowice (Śródmieście)

ul. Krakowska

Rok powstania: 1929 i 2000

Architektura: Kaplica murowana, na rzucie ośmiokąta, z dwupiętrową elewacją. Wokół kapliczki ustawiona kolumnada podtrzymująca belkowanie o schodkowym profilu. Na belkowaniu oparty z kolei daszek obiegający kapliczkę. Wejście do kapliczki zwieńczone łukowo. W bocznych ścianach kapliczki dwa okna zwieńczone łukowo. We wszystkich ścianach duże, łukowo zwieńczone blendy. Obok wejścia współczesna tablica z 2000 r. informująca o nadaniu kapliczce patronatu św. Jana Chrzciciela. Ściany górnego piętra kapliczki zdobione prostokątnymi płycinami i owalnymi oknami. Ściany kapliczki zwieńczone wydatnym gzymsem. Kapliczka nakryta kielichową kopułą zwieńczoną latarnią o nakryciu identycznym z kopułą. Na szczycie latarni ażurowy, metalowy krzyż. Na daszku nad kolumnadą ustawiono cztery figury klęczących aniołów.

Wnętrze: Wnętrze jednoprzestrzenne, nakryte stropem z kasetonami. Na ścianie naprzeciw wejścia, obraz św. Jana Chrzciciela chrzczącego Jezusa. W płycinach o formie blend figury czterech świętych. Na lewo od obrazu święty Ambroży z ulem, z drugiej strony św. Augustyn z księgą. Przy wejściu z lewej strony św. Grzegorz I Wielki z gołębiem na ramieniu, z prawej św. Hieronim z lwem u stóp. Pod tą ostatnią figurą tablica z informacją o pierwotnej fundacji i renowacji.

Otoczenie: Kaplica stoi na skwerze w centrum miasta, otoczona alejkami i zielenią.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Śródmieście, kaplica, ul. Krakowska