KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Kaplica Mysłowice (Kosztowy)

ul. Kosztowska

Rok powstania: 1899 i 1997

Architektura: Kaplica murowana, na rzucie prostokąta, z dwuspadowym dachem. Frontowa ściana znacznie przewyższa nawę, tworząc wysoki szczyt. W bocznych ścianach po jednym oknie o łukowym zwieńczeniu. Ponad oknami łukowe naczółki. Wejście do kaplicy zwieńczone łukowo, zamknięte drewnianymi drzwiami. Po bokach wejścia po dwa pilastry zwieńczone wspólnym, warstwowym gzymsem. Ponad wejściem dwa łukowe gzymsy. Na wysokości okapu, frontową ścianę zdobi ząbkowany od dołu gzyms. Nad nim dwupiętrowy szczyt. Dolna część szczytu zwieńczona dwuspadowym daszkiem, zdobiona płycinami, filarami i gzymsikami. Górna część szczytu o dwuspadowym, łamanym zwieńczeniu, zdobiona znakiem maryjnym. Na szczycie ażurowy, metalowy krzyż.

Wnętrze: Sklepienie wnętrza kolebkowe. Pod tylną ścianą ołtarz z obrazem Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem. Maria i Jezus z insygniami królewskimi (korona, berło). Maria stoi na chmurze w otoczeniu czterech apostołów i licznych świętych (m. in. św. Józef, Jacek, Andrzej). Nad nimi unosi się Duch Święty i anioły.

Otoczenie: Kaplica stoi pośrodku pętli autobusowej, przy dużej lipie. Do kaplicy prowadzi chodnik.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Kosztowy, kaplica, ul. Kosztowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Kosztowy, kaplica, ul. Kosztowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Kosztowy, kaplica, ul. Kosztowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Kosztowy, kaplica, ul. Kosztowska
Kapliczki województwa śląskiego. Mysłowice, Kosztowy, kaplica, ul. Kosztowska