KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Boża Męka - Mysłowice (Śródmieście)

ul. Starokościelna

Rok powstania: 1891

Postument: Postument trójstopniowy. Dolną część podstawy stanowią dwa, schodkowo ułożone bloki. Górna część podstawy oddzielona od części dolnej płytą o łamanym, esowatym profilu. Front i tył tego elementu zdobiony szerokimi profilowanami płycinami o ostrołukowym zwieńczeniu. Łuki płycin dopełnione do prostokątów. We frontowej płycinie zachowała się data 1891. Niemiecka inskrypcja została skuta. W tylnej płycinie polski napis z datą i nazwiskami fundatorów renowacji w 1924 r. Podstawa zwieńczona podciętym, daszkowym gzymsem, podkreślonym wałkiem. Cokół z obszerną, choć płytką, wielokrotnie profilowaną wnęką o trójlistnym zwieńczeniu. U podstawy cokołu metalowy wieszak. Cokół zwieńczony wysokim gzymsem w formie łamanego daszka.

Figury: We wnęce figura Matki Bożej Bolesnej. Maria stoi wyprostowana, patrzy przed siebie z rękami złożonymi w modlitwie. Figura ustawiona na kilkuwarstwowej sześciobocznej konsoli, od dołu zdobionej motywem akantu.

Krzyż: Wtórny, prosty granitowy krzyż. Na nim figura Ukrzyżowanego z lastryko.

Otoczenie: Krzyż stoi w wybrukowanej niecce na przykościelnym skwerze kościoła pw. NSPJ.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka Mysłowice ul. Starokościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka Mysłowice ul. Starokościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka Mysłowice ul. Starokościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka Mysłowice ul. Starokościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka Mysłowice ul. Starokościelna