KATALOG KAPLICZEK


RYBNIK

RYBNIK

Miasto o bogatej historii, obecnie znane raczej jako ośrodek górnictwa węglowego. W jego licznych dzielnicach zachowało się bardzo dużo przydrożnych krzyży i kapliczek. W porównaniu do innych miast Górnego Śląska wyjątkowo dużo tu kaplic, pełniących dawniej rolę lokalnych świątyń. W naszym katalogu znajdują się 74 obiekty.

Ostatnio dodana

Boża Męka - Rybnik Ligota. ul. Boguszowicka

Boża Męka w Ligocie

Boża Męka z końca XIX w. o klasycznej formie. W ostatnich latach została niestety "upiększona" przez niefachowy remont wprowadzający obce elementy.

Śródmieście

Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, ul. Gliwicka, kapliczka św. Urbana

Centrum
Gliwicka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, ul. Klasztorna, figura Matki Bożej z Dzieciątkiem

Centrum
Klasztorna I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, ul. Klasztorna, figura Chrystusa

Centrum
Klasztorna II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, ul. Klasztorna, figura św. Jana Nepomucena

Centrum
Pl. Kościelny I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Plac Kościelny, Boża Męka

Centrum
Pl. Kościelny II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, ul. Mikołowska, Boża Męka

Centrum
Mikołowska

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Rynek, figura św. Jana Nepomucena, fontanna

Centrum
Rynek

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, ul. Wodzisławska, Boża Męka

Centrum
Wodzisławska

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, ul. Żorska, Boża Męka

Centrum
Żorska

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Smolna, ul. Krzyżowa, Boża Męka

Smolna
Krzyżowa

wejście

Dzielnice północno-zachodnie

Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Chwałęcice, ul. Czecha, Boża Męka

Chwałęcice
Czecha I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Chwałęcice, ul. Czecha, Boża Męka

Chwałęcice
Czecha II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Chwałęcice, ul. Czecha, Boża Męka

Chwałęcice
Czecha III

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Chwałęcice, ul. Marusarzówny, Boża Męka

Chwałęcice
Marusarzówny

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Chwałęcice, ul. Rudzka, Boża Męka

Chwałęcice
Rudzka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Orzepowice, ul. Długa, Boża Męka

Orzepowice
Długa

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Orzepowice, ul. Rudzka, Kaplica

Orzepowice
Rudzka I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Orzepowice, ul. Rudzka, figura Chrystusa

Orzepowice
Rudzka II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Orzepowice, ul. Rudzka, figura Matki Bożej z Dzieciątkiem

Orzepowice
Rudzka III

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Orzepowice, ul. Rudzka, Boża Męka

Orzepowice
Rudzka IV

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Orzepowice, ul. Rudzka, Boża Męka

Orzepowice
Rudzka V

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Pniowiec, ul. Pniowska, Boża Męka

Pniowiec
Pniowska

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Stodoły, ul. Polan, Boża Męka

Stodoły
Polan

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Stodoły, ul. Rudzka, kapliczka

Stodoły
Rudzka I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Stodoły, ul. Rudzka, Boża Męka

Stodoły
Rudzka II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Stodoły, ul. Rudzka, Boża Męka

Stodoły
Rudzka III

wejście

Dzielnice północno-wschodnie

Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Golejów, ul. Książenicka, Kapliczka wnękowa

Golejów
Książenicka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Golejów, ul. Wiosny Ludów, Kapliczka

Golejów
Wiosny L. I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Golejów, ul. Wiosny Ludów, Boża Męka

Golejów
Wiosny L. II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Grabownia, ul. Poloczka, Kaplicka

Grabownia
Poloczka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Kamień, ul. Robotnicza, Boża Męka

Kamień
Robotnicza

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Kamień, ul. Szewczyka, Boża Męka

Kamień
Szewczyka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Paruszowiec, ul. Mikołowska, Boża Męka

Paruszowiec
Mikołowska

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka, Kapliczka

Ryb.Kuźnia
Rybacka I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka, Boża Męka

Ryb.Kuźnia
Rybacka II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka, Boża Męka

Ryb.Kuźnia
Rybacka III

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Wielopole, ul. Gliwicka, Boża Męka

Wielopole
Gliwicka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Wielopole, ul. Miodowa, kapliczka

Wielopole
Miodowa I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Wielopole, ul. Miodowa, Boża Męka

Wielopole
Miodowa II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Wielopole, ul. Strąkowska, Boża Męka

Wielopole
Strąkowska

wejście

Dzielnice południowo-wschodnie

Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Boguszowice, ul. Boguszowicka, Boża Męka

Boguszowice
Boguszow.I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Boguszowice, ul. Boguszowicka, Boża Męka

Boguszowice
Boguszow.II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Boguszowice, ul. Boguszowicka, Boża Męka

Boguszowice
Boguszow.III

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Boguszowice, ul. Małachowskiego, Boża Męka

Boguszowice
Małachowsk.I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Boguszowice, ul. Małachowskiego, Boża Męka

Boguszowice
Małachowsk.II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Boguszowice, ul. Strażacka, kapliczka arkadowa św. Wawrzyńca

Boguszowice
Strażacka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Chwałowice, ul. Kupiecka, Kapliczka

Chwałowice
Kupiecka I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Chwałowice, ul. Kupiecka, Boża Męka

Chwałowice
Kupiecka II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Gotartowice, ul. Fabryczna, Boża Męka

Gotartowice
Fabryczna

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Kłokocin, ul. Dębowa, Boża Męka

Kłokocin
Dębowa

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Ligocka Kuźnia, ul. Partyzantów, kapliczka

Lig. Kuźnia
Partyzantów I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Ligocka Kuźnia, ul. Partyzantów, Boża Męka

Lig. Kuźnia
Partyzantów II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Ligota, ul. Boguszowicka, Boża Męka

Ligota
Boguszowicka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Ligota, ul. Ogrodowskiego, Boża Męka

Ligota
Ogrodowskiego

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Ligota, ul. Żorska, kapliczka

Ligota
Żorska I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Ligota, ul. Żorska, Boża Męka

Ligota
Żorska II

wejście

Dzielnice południowo-zachodnie

Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Buzowice, ul. Frontowa, kapliczka

Buzowice
Frontowa

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niedobczyce, ul. Hetmańska, Boża Męka

Niedobczyce
Hetmańska I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niedobczyce, ul. Hetmańska, Boża Męka

Niedobczyce
Hetmańska II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niedobczyce, ul. Leszczyńskiego, Boża Męka

Niedobczyce
Leszczyńskiego

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niedobczyce, ul. Zagłoby, kapliczka

Niedobczyce
Zagłoby I

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niedobczyce, ul. Zagłoby, Boża Męka

Niedobczyce
Zagłoby II

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niewiadom, ul. Batorego, kapliczka

Niewiadom
Batorego

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niewiadom, ul. Grota Roweckiego, kapliczka

Niewiadom
Gr.Roweckiego

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niewiadom, ul. Racławicka, kapliczka

Niewiadom
Racławicka

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Niewiadom, ul. Sportowa, kapliczka

Niewiadom
Sportowa

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Popielów, ul. Konarskiego, kapliczka

Popielów
Konarskiego

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Popielów, ul. Wodzisławska, kapliczka

Popielów
Wodzisławska

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Popielów, ul. Źródlana, kapliczka

Popielów
Źródlana

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Radziejów, ul. Konarskiego, Boża Męka

Radziejów
Konarskiego

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Radziejów, ul. Spółdzielcza, Boża Męka

Radziejów
Spółdzielcza

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Radziejów, ul. Trzech Krzyży, kapliczka

Radziejów
Trzech Krzyży

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Zebrzydowice, ul. Buhla, Boża Męka

Zebrzydowice
Buhla

wejście
Kapliczki przydrożne województwa śląskiego - katalog Rybnik, Zebrzydowice, ul. Zebrzydowicka, kaplica

Zebrzydowice
Zebrzydowicka

wejście